O firmie

Specjaliści od mostów i przepraw

Wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych robót — tak w skrócie można scharakteryzować działalność Budrex Sp. z o.o., firmy, która buduje mosty i przebudowuje obiekty inżynierskie w obrębie dróg. Od 1 lipca 2015 roku właścicielem spółki jest Unibep SA.

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem wysokiej jakości, posiada też laboratorium, które wykonuje badania betonów i gruntu. Celem lepszego zaspokojenia stale rosnących oczekiwań i wymagań klientów w zakresie jakości świadczonych usług, sprawności obsługi i terminowości realizacji firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

W 2015 r. Spółka Budrex weszła w skład Grupy Unibep. W połączeniu z Oddziałem Infrastruktury Unibep SA jesteśmy w stanie realizować coraz ambitniejsze zadania drogowo-mostowe.

Oferta

Budujemy mosty, wiadukty
i przeprawy

Wykonujemy kompleksowe roboty w zakresie budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych na terenie całego kraju, w ciągu zarówno dróg gminnych jak i autostradowych. Jesteśmy liderem na rynku podlaskim w zakresie montażu linowych oraz stalowych barier drogowych.

Posiadamy wyspecjalizowane brygady i wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny do zabezpieczania ścian wykopów grodzicami stalowymi (stalowe profile szczelne)

Remonty i budowa obiektów inżynieryjnych
Remonty i budowa obiektów inżynieryjnych
Budrex

Remonty i budowa
obiektów inżynieryjnych

Kompleksowe roboty w zakresie budowy,
przebudowy i remontów obiektów mostowych
na terenie całego kraju.

Ścianki szczelne
Ścianki szczelne
Budrex

Ścianki
szczelne

Umocnienia z grodzic stalowych
do zabezpieczenia głębokich
wykopów.

Mury oporowe
Mury oporowe
Budrex

Mury
oporowe

Mury żelbetowe lub z elementów
prefabrykowanych stosujemy
do zabezpieczenia nasypów, skarp, wykopów itp.

Stalowe i linowe bariery drogowe
Stalowe i linowe bariery drogowe
BudreX

Stalowe i linowe
bariery drogowe

Jesteśmy liderem na rynku podlaskim
w zakresie montażu barier
drogowych.

Bądźmy w kontakcie!

Obserwuj nas

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama