Zleceniodawca: Miasto Białystok

 • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz
 • Termin wykonania: 07.06.2011 - 15.06.2012

 

Referencje

dokument 1/2

dokument 2/2

 

Zakres robót:

 • Budowa wiaduktu kolejowego pod torem Nr I linii kolejowej nr 037 w km 4,613:
  • wiadukt o długości całkowitej 55,20m i szerokości 23,0m;
  • roboty ziemne;
  • wykonanie ław fundamentowych;
  • wykonanie przyczółków i skrzydełek żelbetowych;
  • wykonanie żelbetowej płyty pomostu zespolonej z konstrukcją stalową ustroju nośnego;
  • osadzenie łożysk;
  • osadzenie hydraulicznych urządzeń tłumiących;
  • wykonanie dylatacji modułowych;
  • wykonanie odwodnienia wiaduktu;
  • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
  • osadzenie znaków wysokościowych;
  • roboty wykończeniowe.
 • Przebudowa przepustu na most na rzece Dolistówce w ciągu ul. Piasta:
  • most o długości całkowitej 15,0m i szerokości 19,70m;
  • roboty rozbiórkowe;
  • roboty ziemne;
  • wbicie pali żelbetowych prefabrykowanych 40x40cm dł. 8,0m;
  • wykonanie konstrukcji żelbetowej;
  • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
  • wykonanie odwodnienia mostu;
  • osadzenie łożysk;
  • wykonanie dylatacji;
  • roboty wykończeniowe.