W zakresie:

  • kompleksowy montaż prefabrykatów w zakresie II etapu inwestycji w sekcji 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
  • wypełnienie dylatacji i połączeń prefabrykatów szpachlą elastyczną

Prace prowadzone w okresie: 06.03.2014 – 11.08.2014

Zakres robót obejmował:

  • montaż słupków, rygli, ścian, schodów na murawę wraz z połączeniami i wypełnieniem robust oraz elementów prefabrykowanych trybun na podlewce z zaprawy (podciągi oraz belki stropowe i dachowe, prefabrykowane schodki)