Zamawiający: konsorcjum: PORR S.A., UNIBEP S.A.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: 30.05.2022 r. 

Nazwa zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe

 

Zakres robót

  • Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych :
  • WD-1.0,
  • WD-1.4,
  • PZDsz-2.0,
  • WD-2.5,
  • PZM-2.8,
  • WS/PZDdz-5.3,
  • WD-6.8, PZM-7.8,
  • PZGd-8.7,
  • WD-9.4,
  • WS-11.1,
  • PDdz-11.7,
  • WS-14.3,
  • PZDdz-14.5,
  • WD-17.0,
  • MS/PZDdz-18.2,
  • WD-20.2,
  • WD-22.2 
  • MS/PZDsz-22.8 ,8 m.