• Generalny wykonawca: Strabag Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Budrex-Kobi Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
 • Termin wykonania: 26.04-16.12.2010r.

Zakres robót:

 • wykonanie żelbetowych pali wielkośrednicowych fi 120cm;
 • wykonanie ścianek stalowych wokół podpór;
 • wykonanie konstrukcji nośnej wiaduktu: ław fundamentowych, słupów żelbetowych o przekroju owalnym stanowiących podpory obiektu oraz płyty żelbetowej;
 • wykonanie odwodnienia;
 • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
 • ustawienie krawężników kamiennych;
 • wykonanie dylatacji bitumicznej;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;
 • montaż polimerowych desek gzymsowych;
 • wykonanie umocnienia skarp i stożków kostką kamienną;
 • ustawienie barieroporęczy sztywnych i barier mostowych;
 • wykonanie schodów skarpowych;
 • wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych na chodnikach.

Referencje

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2