Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 02.04.2010 – 31.08.2010r.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie pali jet-grouting pod oczepem obiektu;
 • montaż konstrukcji z belek sprężonych DS;
 • zabetonowanie płyty zespalającej oraz kap chodnikowych z betonu B35;
 • wykonanie płyt przejściowych z betonu B35;
 • wykonanie izolacji i odwodnienia na obiekcie;
 • ustawienie krawężników;
 • wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach
 • ustawienie bariero poręczy i balustrad na obiekcie oraz barier drogowych na dojazdach;
 • odtworzenie murka z bloczków kamiennych;
 • wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych na chodnikach (materiał Sika);
 • odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej przed i za obiektem;
 • umocnienie skarp brukiem.

Referencje

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2