Zleceniodawca: Miasto Białystok

 • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz
 • Termin wykonania: 07.06.2011 - 15.06.2012

Zakres robót:

Budowa wiaduktu kolejowego pod torem Nr I linii kolejowej nr 037 w km 4,613:

 • wiadukt o długości całkowitej 55,20m i szerokości 23,0m;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie ław fundamentowych;
 • wykonanie przyczółków i skrzydełek żelbetowych;
 • wykonanie żelbetowej płyty pomostu zespolonej z konstrukcją stalową ustroju nośnego;
 • osadzenie łożysk;
 • osadzenie hydraulicznych urządzeń tłumiących;
 • wykonanie dylatacji modułowych;
 • wykonanie odwodnienia wiaduktu;
 • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
 • osadzenie znaków wysokościowych;
 • roboty wykończeniowe.

Przebudowa przepustu na most na rzece Dolistówce w ciągu ul. Piasta:

 • most o długości całkowitej 15,0m i szerokości 19,70m;
 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty ziemne;
 • wbicie pali żelbetowych prefabrykowanych 40x40cm dł. 8,0m;
 • wykonanie konstrukcji żelbetowej;
 • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
 • wykonanie odwodnienia mostu;
 • osadzenie łożysk;
 • wykonanie dylatacji;
 • roboty wykończeniowe.

Referencje

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2