Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP Sp. Akcyjna w Łomży
 • Podwykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 28.11.2011r.-16.07.2013r.

Zakres robót:

 • Roboty rozbiórkowe;
 • Wykonanie tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami;
 • Wykonanie tymczasowej kładki dla ruchu pieszych;
 • Roboty ziemne;
 • Roboty zbrojarskie i betonowe;
 • Wykonanie izolacji bitumicznych, termozgrzewalnych i powłok elastycznych na moście;
 • Wykonanie izolacji bitumicznych mostu i chemoutwardzalnej nawierzchni na kładce dla pieszych;
 • Odwodnienie zasypki przyczółków oraz odwodnienie izolacji płyty pomostu;
 • Umocnienie stożków nasypów;
 • Montaż kotwionych krawężników kamiennych na moście;
 • Montaż barier, barieroporęczy i balustrad;
 • Rozbiórka tymczasowego mostu objazdowego;
 • Rozbiórka tymczasowej kładki dla ruchu pieszych.

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2