Zleceniodawca: Gmina Kosów Lacki

 • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 26.09-14.12.2012r.

Zakres robót:

 • wbicie ścianek szczelnych;
 • montaż konstrukcji stalowej Super Cor;
 • wykonanie żelbetowych ścian obiektu;
 • wykonanie skrzydeł obiektu z elementów prefabrykowanych typu T-Wall;
 • wykonanie zasypki konstrukcji;
 • korekta niwelety drogi;
 • wykonanie żelbetowych gzymsów;
 • wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach;
 • montaż balustrad.

Referencje

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2