Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Budowa wiaduktu drogowego WD – 1 w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku  – Kleosin, Zad. 1B Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury – Z

 • Generalny wykonawca: UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP Sp. Akcyjna w Łomży
 • Podwykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 01.12.2011r.-31.07.2013r.

Zakres robót:

 • Roboty rozbiórkowe;
 • Roboty ziemne;
 • Roboty zbrojarskie i betonowe (wykonanie ław fundamentowych, korpusów podpór, filarów żelbetowych, kap chodnikowych);
 • Wykonanie ustrojów nośnych: wykonanie ustroju nośnego sprężonego – belkowego „na mokro” z betonu kl. B-50, wykonanie ustroju nośnego sprężonego – płytowego „na mokro” z betonu klasy B-50;
 • Montaż łożysk elastomerowych kotwionych i montaż dylatacji szczelnej jednomodułowej;
 • Wykonanie odwodnienia płyty pomostu;
 • Wykonanie i montaż stalowej balustrady „szczeblinkowej”, bariery ochronnej jednostronnej, krawężnik kamiennych;
 • Roboty przyobiektowe: odwodnienie zasypki przyczółka, wykonanie płyt przejściowych, wykonanie schodów jednobiegowych, umocnienie stożków przyczółkowych i skarp.

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2