Zleceniodawca: Miasto Białystok

 • Generalny wykonawca: B.K. TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz S.J.
 • Podwykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 09.07.2013r.-30.11.2013r.

Zakres robót:

 • Roboty rozbiórkowe;
 • Roboty fundamentowe;
 • Wykonanie konstrukcji ramowej , kap chodnikowych – roboty zbrojarskie i betonowe;
 • Wykonanie izolacji;
 • Roboty odwadniające;
 • Montaż barier ochronnych stalowych;
 • Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonowych;
 • Wzmocnienie rzeki koszami i materacami siatkowo – kamiennymi.

Referencje

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2