Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

  • Generalny wykonawca: Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S. A. w Augustowie
  • Termin wykonania: 12.07.2006 – 10.04.2007r.

Zakres robót:

  • wykonanie przepustów z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1200 mm długości 176,03 m;
  • wykonanie przepustów z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1000 mm długości 82,42 m;
  • wykonanie przepustów z blachy falistej o przekroju kołowym ø 800 mm długości 20,0 m;
  • ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnie przekładkowych – 880 m.

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2