Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku

  • Generalny wykonawca: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. – Lider, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o. o. w Piszu – Partner, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o. w Ostrołęce – Partner
  • Termin wykonania: 05.11.2007 – 30.11.2008r.

Zakres robót:

  • wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym śr. Ø 1000mm długości łącznej 135,0m, śr. Ø 1200mm długości łącznej 34,0m, śr. Ø 1400mm długości łącznej 36,0m, śr. Ø 1600mm długości 19,0m;
  • wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo - kołowym o wymiarach 1,8x1,2m długości 18,0m, o wymiarach 2,01x1,59m długości 24,0m;
  • wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kroplistym o wymiarach 4,13x3,37m długości 20,7m;
  • ustawienie barier ochronnych stalowych SP 09 w ilości 5956mb;

Referencje

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2