Zleceniodawca: Wójt gminy Mielnik

  • Generalny wykonawca: Budrex - Kobi Sp. z o.o.
  • Termin wykonania: 22.03.2006 – 31.05.2006r.

Zakres robót:

  • wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju kroplistym 2 x (B=4,15m i H=2,61m) długości 28 m.

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2