Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 18.04.2005 – 07.07.2005r.

Opis zadań:

 • roboty rozbiórkowe tj. rozbiórki nawierzchni, krawężników, umocnień stożków i skarp, skorodowanego betonu na płycie mostu, izolacji bitumicznej, demontaż wpustów i balustrad);
 • wiercenie otworów w betonie dla osadzenia łączników i sączków odwadniających;
 • wzmocnienie konstrukcji za pomocą klejenia stali;
 • wykonanie zbrojenia i betonowania elementów ustroju niosącego mostu;
 • wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej i odwodnienia na moście;
 • ułożenie krawężnika mostowego kamiennego;
 • wykonanie nawierzchni na chodnikach mostu z żywic epoksydowych;
 • wykonanie dylatacji bitumicznej;
 • montaż barieroporęczy mostowej typu sztywnego oraz barier ochronnych na dojazdach do mostu;
 • naprawa ubytków betonu zaprawami PCC;
 • zabezpieczenie antykorozyjne betonu;
 • iniekcja i naprawa rys w elementach ustroju niosącego i podpór;
 • wykonanie nawierzchni na moście;
 • roboty wykończeniowe: umocnienia stożków, wykonanie schodów na skarpie.

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2