Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 01.08.2005 – 15.10.2005r.

Zakres robót:

Remont i wzmocnienie mostu przez rzekę Liza w Pietkowie w km 19+935

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów;
 • wzmocnienie konstrukcji za pomocą klejenia stali;
 • zbrojenie i betonowanie elementów ustroju niosącego betonu;
 • wykonanie izolacji i odwodnienia mostu;
 • wykonanie dylatacji bitumicznej;
 • wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych na chodnikach;
 • iniekcja i naprawa rys w konstrukcji betonowej;
 • naprawa ubytków i zabezpieczenie antykorozyjne betonu;
 • roboty wykończeniowe: wykonanie ścieków skarpowych, schodów prefabrykowanych, umocnienia skarp;
 • wykonanie elementów zabezpieczających: montaż barier i barieroporęczy oraz ustawienie krawężników.

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2