Zleceniodawca: Urząd miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

  • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.
  • Termin wykonania: 01.03.2008 – 30.07.2008r.

 

Zakres robót obejmował:

  • rozbiórka wszystkich warstw aż do płyty mostu;
  • wzmocnienie obiektu poprzez przyklejenie stalowych płaskowników 16x150 mm do spodu płyty w rozstawie co 1,0 m;
  • wykonanie nawierzchni chodników z żywic syntetycznych gr. 3 mm;
  • wykonanie nawierzchni jezdni z żywic syntetycznych gr. 10 mm;
  • wykonanie płyt przejściowych opartych na wspornikach;
  • zamontowanie nowych dylatacji modułowych kotwionych w płycie nośnej
  • wykonanie nowych barieroporęczy.