1.Most M1 w km 43+572,66 w miejscowości Tartak

2.Most M2 w km 45+695,70 w miejscowości Ryżówka

3.Most M3 w km 47+371,10 w miejscowości Żubrówka

Prace prowadzono w okresie 29.04.2014-23.12.2015

Referencje

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2