Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

  • Generalny wykonawca: Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A. w Augustowie.
  • Termin wykonania: 01.06.2002 – 31.12.2002r.

Zakres robót:

  • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym  1000 mm typu HEL – COR – 186 m;
  • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym  1200 mm typu HEL – COR – 48 m;
  • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym  1400 mm typu HEL – COR – 56 m;
  • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym  1600 mm typu HEL – COR – 24 m;
  • konstrukcje typu MULTI – PLATE (przepusty o przekroju kroplistym) – 178 m.

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2