Obiekty mostowe na DK S8 (dla Astaldi S.p.A.)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: III 2015 - X 2017

Nazwa zadania: Rozbudowa DK nr 8 odc. od obwodnicy Mężenina do Jeżewa km 601+700 - 615+960,85

 

 

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2