Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

  • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.
  • Termin wykonania: 30.07.2004 – 30.10.2004r.
    Celem przebudowy było podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych do nośności odpowiadającej klasie obciążeń B wg PN-85/S-10030.
    Wykonano wzmocnienie płyty mostu poprzez skucie skorodowanego betonu, przyklejenie od spodu płyty ustroju nośnego płaskowników stalowych, wykonanie warstwy nadbetonu na górnej powierzchni płyty. Przeprowadzono również wymianę systemu odwodnienia.

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2