Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTAR” Sp. z o.o. – Lider i Budrex-Kobi Sp. z o. o. - Partner
 • Termin wykonania: 02.04.2007 – 30.11.2007r.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe;
 • wykonanie i rozebranie drogi objazdowej do mostu tymczasowego o nawierzchni z płyt żelbetowych;
 • wzmocnienie mostu betonem B45;
 • wykonanie izolacji płyty mostu z papy termozgrzewalnej;
 • wykonanie nawierzchni chodników na bazie żywic;
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach;
 • wykonanie systemu odwodnienia mostu;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu;
 • zabezpieczenie antykorozyjne stali;
 • naprawa ubytków betonu;
 • wykonanie iniekcji rys;
 • wzmocnienie konstrukcji za pomocą taśm kompozytowych;
 • ustawienie krawężników kamiennych;
 • wykonanie obrukowania skarp i stożków;
 • wykonanie ścieków skarpowych;
 • wykonanie schodów skarpowych;
 • ustawienie balustrad mostowych i barier ochronnych.

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2