Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.
 • Termin wykonania: 28.05.2008 – 21.11.2008r.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty ziemne;
 • wzmocnienie płyty pomostu przez jej pogrubienie;
 • zwiększenie nośności dźwigarów głównych przez zastosowanie nakładek z blach stalowych;
 • zwiększenie ilości stężeń poprzecznych;
 • wzmocnienie słupowych podpór pośrednich;
 • montaż barieroporęczy mostowej i barier ochronnych;
 • zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali;
 • wykonanie nowych płyt przejściowych i kap chodnikowych;
 • wykonanie dylatacji bitumicznych na jezdni i chodnikach;
 • wykonanie izolacji płyty pomostu z papy termozgrzewalnej;
 • wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic;
 • wykonanie podwieszenia kabli telekomunikacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem;
 • wykonanie nowego systemu odwodnienia mostu;
 • roboty wykończeniowe.

Referencje

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2