Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

  • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok S.A.
  • Termin wykonania: 10.11.2004 – 31.08.2005r.

 

Zakres robót:

  • konstrukcje typu MULTI PLTE L14 (przepusty o przekroju kroplistym) – 67mb;
  • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1200 mm typu HEL-COR – 65 m;
  • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1400 mm typu HEL-COR – 33 m;
  • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1600 mm typu HEL-COR – 23 m;
  • ustawienie barier drogowych ochronnych typu SP 09 – 8086 m.