Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

  • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Białymstoku
  • Podwykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
  • Termin wykonania: 16.05.2012-30.07.2013r.

Zakres robót:

  • wykonanie rozbiórek
  • wykonanie przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kroplistym sztuk 8;
  • wykonanie robót towarzyszących: roboty ziemne, wykonanie ław fundamentowych kruszywowych, umocnienie skarp brukowcem, montaż barier ochronnych, założenie zieleńców.

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2