Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

  • Generalny wykonawca: UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża
  • Podwykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
  • Termin wykonania: 25.06.2013r.-15.09.2014r.

Zakres robót:

  • wykonanie rozbiórek;
  • wykonanie przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kroplistym sztuk 9 oraz stalowych konstrukcji skrzynkowych szt. 3;
  • wykonanie robót towarzyszących: roboty ziemne, wykonanie ław fundamentowych kruszywowych oraz fundamentów żelbetowych, umocnienie skarp brukowcem, montaż barier ochronnych i balustrad, umocnienie z gabionów.

Referencje

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2