Zleceniodawca: Miasto Białystok

  • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Białymstoku
  • Termin wykonania: 25.04.2005 – 30.08.2006r.

Parametry techniczne projektowanego mostu:

  • klasa obciążeń wg PN-85/S-10030 „A”,
  • długość teoretyczna mostu: Lt=14,30m,
  • światło poziome: 12,70m,
  • szerokość jezdni: 13,00m,
  • szerokość całkowita: 23,48m.

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2