Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.
 • Termin wykonania: 08.06.2005 – 30.09.2006r.

Zakres robót:

 • roboty ziemne i rozbiórkowe;
 • oczyszczenie, zabezpieczenie i usunięcie ubytków betonu przęsła betonowego;
 • iniekcja wysokościowa rys;
 • wykonanie izolacji i odwodnienia mostu;
 • ustawienie elementów ochronnych tj. barier, barieroporęczy i krawężników;
 • roboty wykończeniowe: wykonanie schodów na skarpie z umocnieniem skarp brukiem;
 • wbicie ścianek szczelnych;
 • wykonanie chodnika z żywic syntetycznych i zabezpieczenie powierzchni betonowych.

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2