Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Budimex Dromex S.A.
 • Termin wykonania: 20.04.2004 – 31.05.2005r.

Zrealizowaliśmy:

 • roboty przygotowawcze polegające na zdjęciu humusu i robotach rozbiórkowych;
 • roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów;
 • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kroplistym L11 – 44 m (2 szt.);
 • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kroplistym L14 – 59 m (2 szt.);
 • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kroplistym L50 – 53 m (2 szt.);
 • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1000 mm – 181 m (7 szt.);
 • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1400 mm – 27 m (1szt.);
 • przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym ø 1600 mm – 69 m (2 szt.);
 • roboty wykończeniowe: umocnienia skarp rowów i ścieków.

Charakterystyka obiektu

 • element wartość m2