Client: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku / Podlaski Regional Road Administration in Białystok

  • General Contractor: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Białymstoku
  • Subcontractor: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
  • Time limit for performance: 16.05.2012-30.07.2013r.

Scope of Works:

  • demolition works;
  • execution of culverts made of spiral corrugated steel pipe-arches, 8 pcs;
  • execution of ancillary works: earthworks, aggregate strip footing, slope revetment with stone cobble, assembly of guardrails, lawn installation.

Charakterystyka obiektu

  • element wartość m2